trening uważności

2021-01-09

Emocje pod kontrolą

W naszym życiu nierzadko to właśnie emocje biorą górę – szczególnie te najsilniejsze, negatywne. Można sobie jednak z nimi radzić.


Trening uważności pomaga panować nad emocjami

Znanym od dawna sposobem opanowywania niepotrzebnych, gwałtownych emocji jest trening uważności https://uwaznoscnacodzien.pl. Obecnie do treningu uważności zachęcane są najbardziej osoby poddawane długotrwałemu stresowi czy walczące z depresją.


Trening uważności pomaga w życiu

Dzięki treningowi znikają również problemy choćby ze snem czy z niemożnością skoncentrowania się na zadaniach.